Kunden och Oss

Vi på Verkstads AB Mikro söker långa samarbetsformer, dvs vi har en ambition att du som kund tjänar pengar på det vi levererar.

Vad innebär det ?
Ju tidigare i utvecklingsprocessen vi kan var med och påverka, desto mindre problem vid tillverkning av din maskin.
Vi vill gemensamt med dig, med ömsesidig press och kommunikation sträva efter att hålla exakta leveranstider och kvalitetskrav.

Leveranstid och kvalitet är viktig men du som kund vill även att maskinen skall producera stabilt under lång tid.
Vi ombesörjer därför även reservdelar och uppgraderingar under hela livscykeln.

Vi vill alltså ge dig tillgång till hela vår kunskap och erfarenhetsbank, för ett gemensamt mål.

Vi kan montageutrustning helt enkelt.